...συνεχίζοντας την παράδοση που αφετηρία της ήταν το 1841, όταν λειτούργησε πρώτη σ όλη την Ελλάδα, ιπποκίνητη τότε,η χαλβαδοποιία "ΤΣΟΥΓΚΟΥ" στο Βόλο, συνεχίζουμε με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο ζύμωσης, την ίδια συνταγή, αλλά και το ίδιο μεράκι να παράγουμε το χαλβά και να τον διαθέτουμε στην παγκόσμια αγορά τροφίμων από τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας στην Α ΒΙ.ΠΕ Βόλου με το σήμα "Χαλβάς Βόλου Χειροποίητος"(Συνταγή ΤΣΟΥΓΚΟΥ)